Jesteś tutaj:

Zostań mieszkańcem

19382
Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”
05-120 LEGIONOWO,UL.JAGIELLOŃSKA 71
www.domkombatanta.pl
tel:22 766 45 071.Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie prowadzi całodobowe usługi dla osób dorosłych, oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiadanie uprawnień kombatanckich nie jest warunkiem koniecznym do zamieszkania w naszym Domu. Zapraszamy mieszkańców z całego kraju - art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dopuszcza kierowanie do DPS wybranego przez mieszkańca, a nie najbliższego swojego miejsca zamieszkania, w sytuacji odpowiedniego uzasadnienia chęci zamieszkiwania w danym konkretnym DPS (np. chęć utrzymywania bliskiego kontaktu z rodziną, zamieszkałą w konkretnej miejscowości, potrzeba zamieszkiwania wyłącznie w pokoju jednoosobowym, utrzymywanie kontaktu ze środowiskiem kombatanckim, itp).

2.Warunki mieszkaniowe. Pokoje ok. 10 m2 są umeblowane (lub puste na życzenie mieszkańca) z dużą szafą w przedpokoju, łazienka z prysznicem, do dyspozycji są również kuchnie oddziałowe na każdym piętrze. W każdym pokoju istnieje możliwość podłączenia linii telefonicznej. W naszej placówce zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczą. Do lekarza pierwszego kontaktu oraz specjalistów mieszkańcy są dowożeni. Posiadamy dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną, pracownię terapii zajęciowej, bibliotekę.

3.Dla osób z uprawnieniami kombatanckimi jest zagwarantowanych co najmniej 50 % miejsc. Pozostałe miejsca dostępne są dla osób bez uprawnień kombatanckich.

4.Pierwszym krokiem w celu uzyskania skierowania do DPS jest udanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania i złożenie tam wniosku o przyjęcie do DPS. We wniosku należy opisać sytuację życiową, która powoduje konieczność zamieszkania w DPS, oraz zaznaczyć, że dana osoba chce być umieszczona w DPS „Kombatant” w Legionowie z uzasadnieniem dlaczego ta właśnie placówka.

5.Na podstawie zebranej dokumentacji gmina za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu i ustaleniu opłaty za pobyt w DPS.

6.Odpłatność za pobyt w naszym Domu wynosi 7.309,00 zł, co odpowiada średniemu miesięcznemu kosztowi pobytu ustalonemu na rok 2023 przez Starostę Powiatu Legionowskiego. Na pokrycie kosztu pobytu składa się 70 % emerytury mieszkańca, którą na konto Domu przekazuje ZUS lub mieszkaniec. Do dyspozycji mieszkańca pozostaje 30 % emerytury.

7.Brakującą kwotę (różnicę: 7.309,00 zł – 70% emerytury) pokrywają, w zależności od sytuacji dochodowej, małżonek lub dzieci lub gmina, z której mieszkaniec przybywa, albo inna (daleko spokrewniona lub obca) osoba, jeżeli wyrazi na to dobrowolną ochotę.

8.O terminie zamieszkania informuje pracownik socjalny z DPS, po wydaniu decyzji o umieszczeniu przez Starostę Powiatu Legionowskiego, w zależności od dostępności wolnych miejsc w naszym Domu.

Szcegółowych informacji o naszym Domu udzielamy pod nr tel.: 22 766 45 07, 22 766 45 01, 22 766 45 00.