Jesteś tutaj:

Grant dla Kombatanta

Data: 25.11.2020 r., godz. 15.10    944
Dodatek do wynagrodzeń pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu DPS „Kombatant” w Legionowie to efekt projektu realizowanego przez Powiat Legionowski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
29 października Powiat Legionowski zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie umowę na realizację grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Grant został podzielony na dwie części – I część w wysokości 50.607,20 PLN została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w DPS „Kombatant” , które w okresie od maja do sierpnia 2020 r. ograniczyły swoje zatrudnienie tylko do pracy w tej placówce.

Druga część grantu w wysokości 4.167,66 PLN została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS "Kombatant" - maseczek i płynów do dezynfekcji. Łącznie przyznane wsparcie wyniosło 54.774,86 zł. Realizacja grantu nie wymagała wniesienia wkładu własnego.Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego