Jesteś tutaj:

Pomoc dla DPS "Kombatant"

Data: 25.08.2020 r., godz. 15.30    1419
W połowie kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu mazowieckich domów pomocy społecznej poprzez zakup sprzętu, który pomógłby w walce z epidemią koronawirusa.
Legionowski Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" otrzymał urządzenie do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A wraz z akcesoriami o wartości ponad 9,5 tys. złotych. Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Urządzenie jest funkcjonalnie zbliżone do tych, które zakupione zostały do mazowieckich szpitali.

Od początku ogłoszenia pandemii pracownicy pomocy społecznej niosą pomoc swoim podopiecznym, wykonując pracę w utrudnionych warunkach. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy domów pomocy społecznej, których podopieczni to osoby z grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na COVID-19. Stąd decyzja radnych województwa mazowieckiego o zakupie tego typu urządzeń. Zabezpieczenie pracowników oznacza zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych i efektywności udzielanej pomocy.

Ponadto w ramach projektu "Liderzy kooperacji" Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, w ramach grantu dystrybuowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, otrzymał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawic ochronnych, przyłbic, fartuchów, czapek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wartość grantu to ponad 82 tys. złotych.