Jesteś tutaj:

Spotkanie

Data: 08.11.2017 r., godz. 12.00    1573
W dniu 8 listopada 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z odbyło się spotkanie z Włodarzami gmin i powiatu legionowskiego oraz dyrektorami ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy społecznej.
W trosce o Kombatantów rozmawiano 08.11.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z Włodarzami gmin i powiatu legionowskiego oraz dyrektorami ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: wicestarosta Jerzy Zaborowski, członek zarządu Michał Kobrzyński, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki, wójtowie: Maciej Mazur, Paweł Kownacki, Jarosław Chodorski. Anna Kaczmarek dyrektor domu „Kombatanta” przedstawiła zebranym zmianę ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. z 2017 r. poz.1985/zgodnie z którą gmina w zależności od zamożności może z urzędu lub na wniosek zwolnić lub zmniejszyć odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej kombatantom. Zwróciła się także z prośbą o zabezpieczenie środków w budżetach gmin na dofinansowanie pobytu w domach pomocy dla Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy mieli także możliwość oburzenia domu i rozmowy z mieszkańcami.