Jesteś tutaj:

JUBILEUSZ XX-LECIA DOMU

Data: 17.09.2021 r., godz. 11.00    908
Otwarcie Domu miało miejsce 17 września 2001 roku i w październiku 2001 roku zostali przyjęci pierwsi mieszkańcy.
16 grudnia 1998 roku dokonano aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Pomocy Społecznej w Legionowie. Ten akt znajduje się w Sali bibliotecznej na I piętrze naszego Domu i taki znajduje się tam zapis:
„Działo się to w środę 16 grudnia Roku Pańskiego 1998, za pontyfikatu Jego Świętobliwości Jana Pawła II – Papieża z rodu Polaków, gdy Prymasem Polski był Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp. Tego dnia o godz. 10.00 przybył na teren budowy, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk Ordynariusz Diecezji Warszawsko- Praskiej i dokonał uroczystego poświęcenia i wmurowania tego aktu pod nowy budynek Domu. W uroczystości udział wzięli: Halina Lipke – Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Warszawie , Teodozja Kuc – Zastępca Dyrektora WZPS w W-wie, Jerzy Woźniak – Zastępca Kierownika Urzędu, Zenon Durka – Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego, Przemysław Kiełczewski – Pełnomocnik ds. Organizacji Powiatu Legionowskiego, Jarosław Kalinowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Legionowie, Andrzej Kicman – Prezydent Miasta Legionowa, Marian Dzięgielewski- Kierownik Urzędu Rejonowego w Legionowie, Ks. Prałat Lucjan Szcześniak- Dziekan Dekanatu Legionowskiego Wraz z gronem rajców miejskich oraz zaproszonych gości. Budowę Domu wg. projektu inż. Arch. Bogumiła Husaka realizuje firma „Inter Profi”
Akt sporządzono z myślą o potomnych.
Przyszłym mieszkańcom i personelowi tego Domu oraz wszystkim tu obecnym udzielam swego błogosławieństwa Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk.”