Jesteś tutaj:

„Kombatant” z dofinansowaniem

Data: 09.08.2021 r., godz. 10.08    1048
Powiat Legionowski pozyskał prawie 50 tys. zł na dodatek do wynagrodzeń dla pracowników medycznych zatrudnionych w DPS „Kombatant”. Stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisano 23 czerwca.
W maju Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił realizację II edycji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki projektowi pracownicy medyczni z domów pomocy społecznej otrzymują dodatek do wynagrodzeń.

Powiat otrzymał całą wnioskowaną kwotę - 49 212,92 zł z przeznaczeniem dla pielęgniarek, które w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. pracowały w DPS „Kombatant”, a ze względów pandemicznych nie podejmowały w tym okresie zatrudnienia w innych miejscach pracy.

W zeszłorocznej edycji Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 55 tysięcy złotych na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu medycznego za okres maj-sierpień 2020 r. oraz na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych.